Skip to main content

Cảm nhận người dùng

Da sữa của con khỏe mạnh, Lê Bê La vui lắm!
Da sữa của con khỏe mạnh, Lê Bê La vui lắm!

Như các mẹ đã biết thời tiết đang giao mùa, nóng ẩm rất khó chịu cộng thêm đây là mùa sinh sản của côn trùng nữa. Và dù các mẹ có cẩn thận như thế nào cũng không thể nào bảo vệ con yêu của mình khỏi muỗi đốt, côn trùng cắn hay rôm sảy, […]